Isawedding - Miejsce w którym spełniają się marzenia

Ślub z cudzoziemcem

by

W Polsce widzimy tendencję rosnącą ślubów zawieranych z obcokrajowcami (około 10 tyś. ślubów rocznie). Wynika to z tego, że więcej podróżujemy, wyjeżdżamy do pracy za granicę i na stypendia ze szkoły.

Jakie dokumenty potrzebuje więc cudzoziemiec, aby zawrzeć małżeństwo:

 • ważny paszport
 • cudzoziemiec, który ma w Polsce status uchodźcy, powinien okazać Genewski Dokument Podróży
 • cudzoziemiec posiadający prawo pobytu na terenie Polski – kartę pobytu
 • cudzoziemiec, nie mający obywatelstwa żadnego państwa oraz nie posiadający w Polsce miejsca zamieszkania, powinien okazać dokument podróży, lub paszport, wydany przez władze państwa zamieszkania
 • dokument stwierdzający możliwość zawarcia związku małżeńskiego zgodnie z prawem kraju z którego pochodzi cudzoziemiec
 • skrócony odpis aktu urodzenia oryginał i przysięgłe tłumaczenie na język polski
 • w przypadku wdowy i wdowca – odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka
 • w przypadku osoby rozwiedzionej – odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub prawomocny wyrok sądu orzekający o rozwodzie
 • oświadczenie o nazwisku, jakie małżonkowie będą nosić po ślubie oraz ich dzieci

A jakie dokumenty potrzebuje Polak, aby zawrzeć związek małżeński z obcokrajowcem:

 • dowód osobisty
 • skrócony akt urodzenia
 • rozwodnicy: dowód osobisty, skrócony odpis aktu małżeństwa, odpis wyroku sądu potwierdzającego rozwód
 • wdowcy: dowód osobisty, skrócone akty urodzenia, odpis aktu zgonu małżonka.

Co ważne! W Urzędzie Stanu Cywilnego wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego.

Ślub z polakiem nie gwarantuje cudzoziemcowi prawa pobytu, ani pozwolenia na pracę. O wymagane dokumenty powinno ubiegać się w urzędzie wojewódzkim. Na samym początek kartę pobytu odnawia się co roku, a małżonkowie mogą zostać wezwani na przesłuchania, które mają na celu wykluczenie fikcyjności małżeństwa. Jest to długa biurokratyczna droga, ale dla ukochanej osoby warto zrobić wszystko.

KOMENTARZE0

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *