Isawedding - Miejsce w którym spełniają się marzenia

Ślub z cudzoziemcem

by

W Polsce widzimy tendencję rosnącą ślubów zawieranych z obcokrajowcami (około 10 tyś. ślubów rocznie). Wynika to z tego, że więcej podróżujemy, wyjeżdżamy do pracy za granicę i na stypendia ze szkoły.

Jakie dokumenty potrzebuje więc cudzoziemiec, aby zawrzeć małżeństwo:

 • ważny paszport
 • cudzoziemiec, który ma w Polsce status uchodźcy, powinien okazać Genewski Dokument Podróży
 • cudzoziemiec posiadający prawo pobytu na terenie Polski – kartę pobytu
 • cudzoziemiec, nie mający obywatelstwa żadnego państwa oraz nie posiadający w Polsce miejsca zamieszkania, powinien okazać dokument podróży, lub paszport, wydany przez władze państwa zamieszkania
 • dokument stwierdzający możliwość zawarcia związku małżeńskiego zgodnie z prawem kraju z którego pochodzi cudzoziemiec
 • skrócony odpis aktu urodzenia oryginał i przysięgłe tłumaczenie na język polski
 • w przypadku wdowy i wdowca – odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka
 • w przypadku osoby rozwiedzionej – odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub prawomocny wyrok sądu orzekający o rozwodzie
 • oświadczenie o nazwisku, jakie małżonkowie będą nosić po ślubie oraz ich dzieci

A jakie dokumenty potrzebuje Polak, aby zawrzeć związek małżeński z obcokrajowcem:

 • dowód osobisty
 • skrócony akt urodzenia
 • rozwodnicy: dowód osobisty, skrócony odpis aktu małżeństwa, odpis wyroku sądu potwierdzającego rozwód
 • wdowcy: dowód osobisty, skrócone akty urodzenia, odpis aktu zgonu małżonka.

Co ważne! W Urzędzie Stanu Cywilnego wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego.

Ślub z polakiem nie gwarantuje cudzoziemcowi prawa pobytu, ani pozwolenia na pracę. O wymagane dokumenty powinno ubiegać się w urzędzie wojewódzkim. Na samym początek kartę pobytu odnawia się co roku, a małżonkowie mogą zostać wezwani na przesłuchania, które mają na celu wykluczenie fikcyjności małżeństwa. Jest to długa biurokratyczna droga, ale dla ukochanej osoby warto zrobić wszystko.

KOMENTARZE0

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *